Jour dygnet runt på: 0471-100 27
Öppet Öppet: 24/6 - 26/7 endast för bokade besök

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0471-100 27 | Öppet: 24/6 - 26/7 endast för bokade besök

rosesAtt tänka på vid dödsfall

Ett dödsfall kommer alltid överrumplande. Då är det inte alltid så lätt att tänka klart och rationellt på allt som måste ordnas.

Till din hjälp har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. En del av det uppräknade kanske inte är aktuellt i din situation. Du kan även komma in och hämta den mer utförliga broschyren ”Att komma ihåg vid dödsfall”.

En del ordnas automatiskt

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten vilka handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas sedan dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Abonnemang

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Avsluta sociala medier

Vi erbjuder en tjänst där vi kan avsluta konton i de flesta sociala medier t. ex. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

Banker m.m.

Bankkonton i den avlidnes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Medlemskap

Kom ihåg att säga upp den avlidnes medlemskap i olika föreningar. Tänk på att det även kan finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening som den avlidne varit aktiv i kanske vill skicka en blomma eller närvara vid begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Post och reklam

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska. Om du vill minska på reklamutskicken kan du registrera den avlidnes namn och adress på SPAR – Statens personadressregister på följande länk.

Länk till SPAR – Statens personadressregister

Annat att tänka på

 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Hämta inlämnad tvätt eller film
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den avlidne skött om